Spokojenost s mezilidskými vztahy

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, mezilidké vztahy
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s s mezilidskými vztahy ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Hodonín HOD 2013 5.8
Jablonec n. N. JNN 2009 6.33
Jablonec n. N. JNN 2014 6.7
Jihlava JIH 2011 5.86
Jihlava JIH 2013 5.9
Jihlava JIH 2015 5.9
Jihlava JIH 2017 6.1
Jihlava JIH 2019 5.9
Jilemnice JIL 2011 6.31
Jilemnice JIL 2013 6.5

Stránky