Spokojenost se základními veřejnými službami

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, veřejné služby
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se základními veřejnými službami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Jilemnice JIL 2015 6.1
Jilemnice JIL 2017 7.1
Kladno KLD 2008 6.2
Kladno KLD 2014 6.2
Kopřivnice KOP 2005 5.5
Kopřivnice KOP 2008 6.6
Krásná Lípa KL 2009 6.4
Litoměřice LTM 2014 7.2
Litoměřice LIT 2017 7.6
Mariánské Lázně ML 2015 7.1

Stránky