Hodnocení spokojenosti se mateřskými školami

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, mateřské školy
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním mateřských škol ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Opava OPA 2016 7.0
Pardubice PCE 2016 7.5
Prachatice PRACH 2015 8.1
Praha 14 P14 2015 6.6
Praha 14 Praha 14 2018 6.6
Praha 21 PHA21 2014 6.7
Praha 8 PHA8 2017 6.6
Praha-Libuš PHA-L 2008 6.8
Praha-Libuš PHA-L 2011 6.0
Štětí STE 2015 7.9

Stránky