Hodnocení spokojenosti se mateřskými školami

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, mateřské školy
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním mateřských škol ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Opava OPA 2016 7.0
Pardubice PCE 2016 7.5
Prachatice PRACH 2015 8.1
Praha 14 P14 2015 6.6
Praha 14 Praha 14 2018 6.6
Praha 14 MČ Praha 14 2021 6.1
Praha 21 PHA21 2014 6.7
Praha 8 PHA8 2017 6.6
Praha-Libuš PHA-L 2008 6.8
Praha-Libuš PHA-L 2011 6.0

Stránky