Hodnocení spokojenosti se středními školami

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, školství
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se středními školami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Semily SM 2009 6.9
Štětí STE 2015 7.3
Štětí STE 2018 7.4
Strakonice STR 2010 5.54
Svitavy SVY 2011 7.1
Svitavy SVY 2015 7.2
Třebíč TRB 2008 7.09
Třebíč TRB 2010 6.91
Uherské Hradiště UH 2007 7.76
Uherské Hradiště UH 2009 7.3

Stránky