Hodnocení spokojenosti s městskou policií

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, veřejná správa, bezpečnost
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním Městské policie ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Hodonín HOD 2013 6.1
Jablonec n. N. JNN 2009 5.7
Jablonec n. N. JNN 2014 6.3
Jihlava JIH 2011 5.8
Jihlava JIH 2013 5.5
Jihlava JIH 2015 5.8
Jihlava JIH 2017 6.1
Jilemnice JIL 2011 5.6
Jilemnice JIL 2013 5.5
Jilemnice JIL 2015 5.4

Stránky