Průměrná doba jedné cesty

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Klíčová slova: 
mobilita, cesta
Definice: 

Průměrná doba (časový úsek) cesty, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, na osobu (minut na osobu).

Pozn.: Systém nerozlišuje dvoutečku v časovém určení doby. Z toho důvodu je hodnota 22 minut 49 sekund znázorněna nikoliv jako 22:49 nýbrž s desetinnou čárkou jako 22,49. 

Město Zkratka Rok Doba
[minuty]
Hodonín HOD 2011 23.27
Hodonín HOD 2013 22.49
Hradec Králové HK 2004 37.06
Hradec Králové HK 2009 36.03
Jablonec n. N. JNN 2009 21.09
Jablonec n. N. JNN 2014 23.13
Jihlava JIH 2011 23.24
Jihlava JIH 2013 24.14
Jihlava JIH 2015 22.52
Jihlava JIH 2019 23.27

Stránky