Dostupnost zdravotnických zařízení

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A4 - Dostupnost prostranství a služeb
Klíčová slova: 
dostupnost, zdravotnictví
Definice: 

Podíl obyvatel města bydlících ve vzdálenosti do 300 m od primárních zdravotnických služeb.

Město Zkratka Rok Dostupnost
[procenta]
Hodonín HOD 2007 73.0
Hradec Králové HK 2009 75.5
Svitavy SVY 2004 48.0
Třebíč TRB 2005 73.0
Vsetín VS 2010 45.2