Dostupnost zastávek MHD

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A4 - Dostupnost prostranství a služeb
Klíčová slova: 
dostupnost, doprava
Definice: 

Podíl obyvatel města bydlících ve vzdálenosti do 300 m od zastávek linek městské hromadné dopravy.

Město Zkratka Rok Dostupnost
[procenta]
Hodonín HOD 2007 97.0
Hradec Králové HK 2009 93.4
Jablonec n. N. JNN 2010 93.0
Kladno KLD 2005 81.0
Třebíč TRB 2005 79.0
Vsetín VS 2010 89.2