Dostupnost nádob na třídění odpad

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A4 - Dostupnost prostranství a služeb
Klíčová slova: 
dostupnost, odpady
Definice: 

Podíl obyvatel města bydlících ve vzdálenosti do 300 m od nádob na tříděný odpad.

Město Zkratka Rok Dostupnost
[procenta]
Hradec Králové HK 2009 98.0
Jablonec n. N. JNN 2010 93.0
Kladno KLD 2005 97.0
Krnov KRN 2009 64.0
Svitavy SVY 2004 91.0
Třebíč TRB 2005 100.0
Vsetín VS 2004 88.0