Dostupnost základních škol

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A4 - Dostupnost prostranství a služeb
Klíčová slova: 
dostupnost, školství
Definice: 

Podíl obyvatel města bydlících ve vzdálenosti do 300 m od základních škol. 

Pozn.: Na začátku sledování indikátoru v ČR (v roce 2004) byly sledována dostupnost základních a mateřských škol dohromady. Některé výsledky tak tuto možnost zahrnují. 

Město Zkratka Rok Dostupnost
[procenta]
Hodonín HOD 2007 87.0
Hradec Králové HK 2009 33.5
Kladno KLD 2005 67.0
Svitavy SVY 2004 72.0
Třebíč TRB 2005 95.0
Vsetín VS 2010 55.1