Dostupnost mateřských škola

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A4 - Dostupnost prostranství a služeb
Klíčová slova: 
dostupnost, školství
Definice: 

Podíl obyvatel města bydlících ve vzdálenosti do 300 m od mateřských škol

Město Zkratka Rok Dostupnost
[procenta]
Hradec Králové HK 2009 40.6
Vsetín VS 2010 60.9