Maximální 24hodinová koncentrace PM10

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Maximální 24hodinová koncentrace PM10 naměřená v rpůběhu roku na měřicí stanici ve městě. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací. 

Město Zkratka Rok Koncentrace
[ug/m3]
Uherské Hradiště UH 2012 216.0
Velké Meziříčí VM 2010 108.0
Velké Meziříčí VM 2011 149.0
Vrchlabí VRCH 2011 81.0
Vrchlabí VRCH 2012 85.8
Vsetín VS 2008 145.0
Vsetín VS 2009 247.6
Vsetín VS 2009 158.0
Vsetín VS 2009 158.0
Vsetín VS 2010 118.0

Stránky