Titulkový indikátor - Registrovaná míra nezaměstnanosti

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
B7 - Nezaměstnanost
Klíčová slova: 
veřejná správa, podnikání, nezaměstnanost
Definice: 

Podíl nezaměstnaných ku množství práceschopného obyvatelstva v daném městě.

(Pozn.: údaje k 31.12.)

Město Zkratka Rok Míra
[procento]
Vsetín VS 2007 7.0
Vsetín VS 2008 7.8
Vsetín VS 2009 13.6
Vsetín VS 2010 12.0
Vsetín VS 2011 9.9

Stránky