Podíl populace vystavené různým hladinám hluku

Město Zkratka Rok 55-60 dB
[%]
60-65 dB
[%]
65-70 dB
[%]
70-75 dB
[%]
>75 dB
[%]
Vsetín VS 2006 26.9 52.9 18.5 1.7 0.0