Titulkový indikátor - podíl urbanizovaných ploch

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
B9 - Udržitelné využívání území
Klíčová slova: 
využití území, výstavba
Definice: 

Podíl urbanizovaných / zastavěných ploch z celkové rozlohy správního území obce.

Město Zkratka Rok Urbanizované
[%]
Neurbanizované
[%]
Hradec Králové HK 2004 28.8 71.2
Svitavy SVY 2006 21.0 79.0