Podíl zvláště chráněných území na celkové rozloze města

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
B9 - Udržitelné využívání území
Klíčová slova: 
využití území, ochrana přírody
Definice: 

Podíl zvláště chráněných území (národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka) na celkové rozloze města.

Město Zkratka Rok Podíl
[[%]]
Chrudim CHR 2004 7.2
Hradec Králové HK 2004 0.9
Krnov KR 2004 0.1
Svitavy SVY 2006 4.8
Vsetín VS 2004 15.7