Saldo obyvatel

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O1 - Demografie
Definice: 

Rozdíl mezi počtem obyvatel roku stávajícího a předchozího, vydělený počtem obyvatel roku předchozího. Vyjadřuje se na 1000 obyvatel.  Sledují se údaje vždy k 31.12. daného roku.

Město Zkratka Rok Výsledek
Jilemnice JIL 2015 -17.3