Délka zrekonstruovaných komunikací na území města

Město Zkratka Rok Délka
[m]
Jilemnice JIL 2013 620.0