Počet parkovacích stání na obyvatele

Město Zkratka Rok Počet
[počet na 100 obyvatel]
Jilemnice JIL 2014 16.31