Produkce komunálního odpadu

Město Zkratka Rok Množství
[kg na obyvatele]
Jilemnice JIL 2014 282.45