Ekologická stopa města

Město Zkratka Rok Stopa
[gha/obyv.]
Jilemnice JIL 2012 6.85