Dostupnost veřejných prostranství

Město Zkratka Rok Dostupnost
[%]
Jilemnice JIL 2011 84.2