Nápad trestných činů a počet přestupků

Město Zkratka Rok Trestné činy
[počet na 1000 obyvatel]
Přestupky
[počet na 1000 obyvatel]
Jilemnice JIL 2014 33.1