Podíl obyvatel napojených na kanalizaci s koncovou ČOV

Město Zkratka Rok Podíl
[%]
Jilemnice JIL 2014 86.7