Počet nehod v dopravě

Město Zkratka Rok Počet na 10 tisíc obyvatel
[Počet na 10 tisíc obyvatel]
Praha 14 Praha 14 2019 121.0