Spokojenost obyvatel s mírou zapojení do veřejného života

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O4 - Kvalita místního společenství
Klíčová slova: 
spokojenost, místní plánování
Definice: 

Spokojenost reprezentativního vzorku obyvatel MČ P14 s možnostmi zapojení do veřejného života formou otázky: Jak jste spokojen/a s možností účastnit se místního plánování a rozhodování formou aktivit spojených s procesem Místní agendy 21“. Dotazníkové šetření se může realizovat v rámci sledování indikátoru Spokojenost obyvatel s místním společenstvím (ECI A.1).

Zvolenému filtru nevyhovují žádné výsledky.