Nápad trestných činů

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O6 - Bezpečnost
Klíčová slova: 
bezpečnost, trestné činy, přestupky
Definice: 

Počet (nápad) trestných činů zaznamenaných policií v dané obci na 10 000 obyvatel dle oficiálních policejních statistik (celková kriminalita dle TSK 101-903) v městské části P14 na 10 tisíc obyvatel.

Město Zkratka Rok počet na 10 tisíc. obyv.
[počet na 10 tisíc. obyv.]
Praha 14 Praha 14 2019 301.08