Intenzita dopravy na nejfrektovanějších komunikacích

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O7 - Doprava
Klíčová slova: 
doprava, intenzita dopravy
Definice: 

Množství osobních a nákladních automobilů za den, zaznamenaných na nejfrekventovanějších komunikací v MČ (Českobrodská, Poděbradská, Chlumecká, Broumarská, Průmyslová. 

Město Zkratka Rok Osobní vozidla
[Vozidel]
Nákladní vozidla
[Vozidel]
Praha 14 P14 2014 39600.0 1500.0