Plocha zeleně

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O8 - Životní prostředí
Klíčová slova: 
zeleň, rekreace
Definice: 

Plocha veřejně přístupné zeleně (parky, lesoparky) na území MČ s odpovídající rekreačním využití (přítomnost mobiliáře – laviček, košů ad.)

Město Zkratka Rok ha
[ha]
Praha 14 Praha 14 2019 16.2