Míra třídění

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O8 - Životní prostředí
Klíčová slova: 
odpady, třídění
Definice: 

Podíl vytříděných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad, nápojové kartóny) na celkové produkci komunálního odpadu v obci

Město Zkratka Rok Podíl
[%]
Prachatice PRA 2015 30.2