Nápad trestních činů

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O6 - Bezpečnost
Klíčová slova: 
kriminalita, bezpečnost, trestné činy
Definice: 

Počet (nápad) trestných činů zaznamenaných policií v dané obci na 10 000 obyvatel dle oficiálních policejních statistik (celková kriminalita dle TSK 101-903) v městě Prachatice na 10 tisíc obyvatel.

Město Zkratka Rok Počet na 10 tisíc obyvatel
[Počet na 10 tisíc obyvatel]
Prachatice PRA 2015 184.0