Kvalita ovzduší

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O8 - Životní prostředí
Klíčová slova: 
Průměrná roční koncentrace znečišťujících látek
Definice: 

Průměrná roční koncentrace znečišťujících látek (NO2, PM10) na měřicí stanici v Prachaticích s nejvyšší hodnotou.

Město Zkratka Rok NO2
[µg]
PM10
[µg]
Prachatice PRACH 2015 15.2 19.3