Výdaje města na kulturu a sport

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O4 - Kvalita místního společenství
Klíčová slova: 
Výdaje města
Definice: 

Výše výdajů (provozní, investiční) z rozpočtu města věnovaných na kulturní, sportovní, rekreační a volnočasové aktivity. 

Město Zkratka Rok Výdaje na kulturu
[tis. Kč na obyvatele]
Výdaje na sport
[tis. Kč na obyvatele]
Prachatice PRACH 2015 1391.0 1532.0