Ekologická stopa města

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O8 - Životní prostředí
Klíčová slova: 
ekologická stopa
Definice: 

Ekologická stopa definované populace (města) stanovuje celkovou plochu biologicky produktivní země a vodní plochy nutnou k zajištění a obnově zdrojů a asimilaci odpadů produkovaných danou populací při používání běžných technologií a při současném stavu poznání. 

Podkladová data pro stanovení ekologické stopy pocházejí z různých zdrojů. Více na stránkách: http://www.ekostopa.cz/mesto

Město Zkratka Rok Ekologická stopa
[gha na obyvatele]
Prachatice PRACH 2010 5.27