Pocit bezpečí

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O6 - Bezpečnost
Klíčová slova: 
pocit bezpečí, dotazníkové šetření
Definice: 

Pocit bezpečí reprezentativního vzorku obyvatel města Štětí vyjádřený průměrem čtyř hodnocených položek (jak je bezpečné: být přes den doma s nezamknutými dveřmi; nechat přes noc otevřené okno; chodit v noci po hlavních ulicích; chodit v noci po parcích a dalších plochách). Dotazníkové šetření se může realizovat v rámci sledování indikátoru Spokojenost obyvatel s místním společenstvím (ECI A.1).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[Míra spokojenosti]
Štětí STE 2015 4.78