Index kriminality

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O6 - Bezpečnost
Klíčová slova: 
bezpečnost, kriminalita
Definice: 

Počet trestných činů – obecná kriminalita celkem (nápad trestné činnosti) zaznamenaných Policií ČR ve městě Štětí na 10 tisíc obyvatel.

Město Zkratka Rok Počet na 10 tisíc obyvatel
[Počet na 10 tisíc obyvatel]
Štětí STE 2015 313.3