Počet uživatelů drog

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O9 - Sociální a zdravotní služby
Klíčová slova: 
drogy, bezpečí
Definice: 

Počet zjištěných uživatelů návykových látek (nealkoholových) na 1000 obyvatel města.

Město Zkratka Rok počet na 1000 obyvatel
[počet na 1000 obyvatel]
Štětí STE 2015 66.08