Podíl osob ohrožených chudobou

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O5 - Zaměstnanost a místní ekonomika
Klíčová slova: 
dávky, chudoba
Definice: 

Udává procento příjemců dávek za minulý rok k celkovému počtu zletilých obyvatel Počet vyplacených 1) dávek příspěvku na živobytí a 2) dávek příspěvku na bydlení (sledovat samostatně).

Město Zkratka Rok Podíl
[%]
Štětí STE 2015 12.47