Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O5 - Zaměstnanost a místní ekonomika
Klíčová slova: 
nezaměstnanost
Definice: 

Udává procento dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 1 rok) z celkového počtu zletilých osob. 

Město Zkratka Rok Podíl
[%]
Štětí STE 2015 4.2