Byty s podporovaným bydlením

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O9 - Sociální a zdravotní služby
Klíčová slova: 
bydlení, sociální
Definice: 

Počet bytů se sociálním nájemným (včetně bytů v domech zvláštního určení a startovacích bytů), které jsou ve městě dostupné, na počet bytů v bytových domech (mají 4 a více bytových jednotek).

Město Zkratka Rok Podíl
[%]
Štětí STE 2015 50.0