Spokojenost obyvatel s kvalitou veřejného prostoru

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O10 - Výstavba, urbanismus
Klíčová slova: 
spokojenost, veřejný prostor
Definice: 

Spokojenost reprezentativního vzorku obyvatel města s celkovou kvalitou veřejného prostoru vyjádřená průměrem za položky: kvalita veřejných prostranství, náměstí a ulic; zastavěných ploch a výstavby; odvozu odpadu; čistoty města. Dotazníkové šetření se může realizovat v rámci sledování indikátoru ECI A.1.

Dosažené bodové hodnocení – průměr za uvedené 4 položky týkající se kvality veřejného prostoru (hodnocení na stupnici 0-10 při průzkumu ECI A.1)

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[Míra spokojenosti]
Štětí STE 2015 6.68