Udržované cesty

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O7 - Doprava
Klíčová slova: 
místní komunikace, údržba
Definice: 

Podíl udržovaných cest (cyklostezek, lesních, polních a dalších cest) k celkové plánované délce optimalizované cestní sítě v územním obvodu města dle ÚP.

Město Zkratka Rok Podíl
[%]
Štětí STE 2015 50.0