Spokojenost obyvatel s kvalitou místního ovzduší

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O8 - Životní prostředí
Klíčová slova: 
ovzduší, spokojenost
Definice: 

Spokojenost reprezentativního vzorku obyvatel města s kvalitou ovzduší. Dotazníkové šetření se může realizovat v rámci sledování indikátoru ECI A.1.

Míra spokojenosti (průměrné hodnocení spokojenosti na stupnici 0-10).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[Míra spokojenosti]
Štětí STE 2015 4.2