Černé skládky

Město Zkratka Rok Hmotnost
[tuny]
Štětí STE 2015 36.0