Spokojenost obyvatel s kvalitou veřejné zeleně

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O8 - Životní prostředí
Klíčová slova: 
zeleň, spokojenost
Definice: 

Spokojenost reprezentativního vzorku obyvatel města s kvalitou veřejné zeleně a parků. Dotazníkové šetření se může realizovat v rámci sledování indikátoru ECI A.1.

Míra spokojenosti (průměrné hodnocení spokojenosti na stupnici 0-10). 

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[Míra spokojenosti]
Štětí STE 2015 7.1