Pocit bezpečí

Skupina: 
Místně specifické
Město: 
Kategorie: 
O6 - Bezpečnost
Klíčová slova: 
bezpečnost
Definice: 

Pocit bezpečí reprezentativního vzorku obyvatel města Uherský Brod vyjádřený průměrem pěti hodnocených položek (jak je bezpečné: být přes den doma s nezamknutými dveřmi; nechat přes noc otevřené okno; chodit v noci po hlavních ulicích; chodit v noci po parcích a dalších plochách; nechat jít mé dítě samotné do školy a ze školy). Dotazníkové šetření se může realizovat v rámci sledování indikátoru Spokojenost obyvatel s místním společenstvím (ECI A.1).

Město Zkratka Rok Míra bezpečnosti
[Míra bezpečnosti]
Uherský Brod UB 2015 5.0