Podíl nezaměstnaných osob

Město Zkratka Rok %
[%]
Uherský Brod UB 2015 4.8