Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, zapojení veřejnosti
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s možnostmi účastnit se místního plánování ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Mariánské Lázně ML 2015 6.2
Mladá Boleslav MB 2006 5.12
MR Vizovicko MVIZ 2011 5.9
Napajedla NAP 2011 4.76
Opava OPA 2016 5.7
Pardubice PCE 2016 5.3
Pelhřimov PLH 2006 5.69
Poděbrady POD 2009 5.8
Prachatice PRACH 2015 6.4
Praha 14 P14 2015 5.8

Stránky