Hodnocení spokojenosti s městskou hromadnou dopravou

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, doprava
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním městské hromadné dopravy ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený). V menších městěch, kde není zaveden systém městské hromadné dopravy, se otázka zaměřovala na hodnocení spokojenosti s veřejnou dopravou. 

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Chrudim CHR 2011 6.1
Hlučín HLU 2016 7.5
Hodonín HOD 2013 6.5
Jablonec n. N. JNN 2014 7.4
Jihlava JIH 2017 6.7
Jilemnice JIL 2017 6.6
Kladno KLD 2014 6.5
Kopřivnice KOP 2008 5.3
Krásná Lípa KL 2009 6.4
Litoměřice LTM 2017 7.6

Stránky