Hodnocení spokojenosti s městskou hromadnou dopravou

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, doprava
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním městské hromadné dopravy ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený). V menších městěch, kde není zaveden systém městské hromadné dopravy, se otázka zaměřovala na hodnocení spokojenosti s veřejnou dopravou. 

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Jablonec n. N. JNN 2009 6.5
Jablonec n. N. JNN 2014 7.4
Jihlava JIH 2011 5.6
Jihlava JIH 2013 6.4
Jihlava JIH 2015 6.6
Jihlava JIH 2017 6.7
Jilemnice JIL 2013 6.0
Jilemnice JIL 2015 6.2
Jilemnice JIL 2017 6.6
Kladno KLD 2008 6.5

Stránky